Inspraak

Onze school draagt inspraak en participatie hoog in het vaandel. Leerlingen kunnen via de leerlingenraad participeren aan het schoolbeleid. Van zodra je een account hebt, kun je de leerlingenraad contacteren via Smartschool.

Ouders hebben een eigen inspraakorgaan, met name de schoolraad. Het huishoudelijk reglement van de schoolraad kun je hier raadplegen. De schoolraad is bereikbaar per e-mail: . De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 17 oktober 2017.

Leerlingen of ouders die daarvan geen deel uitmaken, maar toch vragen hebben bij of suggesties hebben voor het beleid op onze school, kunnen terecht bij de klasleraar, de leden van de leerlingenraad en de schoolraad of de directie.