Lessentabel Derde Graad

2/1: twee lestijden in het vijfde jaar, één lestijd in het zesde jaar

  EMEM4EWHWHW4LMLM4LWELW6LW8MWEWW6WW8
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Esthetica 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3
Frans praktijk       1 1                
Engels 3 3 2 2 2 3 3 2 2  2 3  2 2
Engels praktijk        1                  
Duits 3 2 - -  -  3  3  -  -  2 - -
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 2/1 1 1 2/1 2/1 2/1
Biologie - - 1 -  - - - 2 1 1 2 2 2
Chemie - - 1 - - - - 2  1  1 2 2  2
Fysica - - 1 - -  -  2/3  1  1  2/3 2/3 2/3
Natuurwetenschappen 2 2 - 2 2 2  2  -  -  -  -  -
Wetenschappen - - 1 - - - - - 1 - - - -
Wiskunde 3 4 6 3 4 3 4 4 6 6 4 6 6
Wiskunde extra                   2      2
Latijn - - - - - 4 4 4 4 4 - - -
Latijnse cultuur - - - - - 1 - - 1 - - - -
Economie 5 5 5 - - - - - - - - - -
Gedragswetenschappen - - - 3 3 - - - - - - -
Cultuurwetenschappen - - - 3 3 - - - - - - - -
Project - -  - 2 2 - - - - - - - -
Wetenschappelijk tekenen - - - - - - - - - - - 1 -
Economische initiatie - -  - -  -  -  -  - 1
Totaal aantal lesuren: 32 32 32 32 32 32 32   32 32   32 32   32 32 

 

Economie - moderne talen EM 
Economie - wiskunde EW
Humane wetenschappen HW
Latijn - moderne talen LM
Latijn - wetenschappen LWE
Latijn - wiskunde LWI
Moderne talen - wetenschappen MWE
Wetenschappen - wiskunde WW