VERNIEUWDE DERDE GRAAD

Vanaf het schooljaar 2023-2024 gaat de modernisering van de derde graad in. In dit filmpje duiden we hoe we die op onze school invullen.

Hironder vinden jullie de lessentabellen voor gemoderniseerde vijfde jaar (2023-2024) en zesde jaar (2024-2025). Wanneer er twee cijfers met een schuine streep vermeld staan, wijst het cijfer voor de streep op het aantal lesuren in het vijfde jaar en het cijfer na de streep het aantal in het zesde jaar.

Onderaan deze pagina nemen we nog de lessentabel van het niet-gemoderniseerde zesde jaar (2023-2024) op.

 
  BCSWBWWZWEMEWHWLMLWELWiMTMWEWW6WW8
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - -
Aardrijkskunde ++ - - - - - - - 2/1 - - 2/1 2/1 2/1
Esthetica 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1
Funderend leerplan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 - - - - - - - - - -
Geschiedenis + - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2
                           
Duits ++ - - - 2 - - 2 - - 2 2 - -
Engels 2 2 2 - - - -  -  - - - -
Engels + - - - - 2 2 - 2 2 - - 2 2
Engels ++ - - - 3 - - 3 - - - 3 - -
Engels +++ - - - - - - - - - 4 - - -
Frans 3 3 3 - - - - - - - - - -
Frans + - - - - 3 3  - 3 3 - - 3 3
Frans ++ - - - 4 - - 4  -  - 4  - -
Frans +++ - - - - - - - - - 5 - - -
Nederlands 3 3 - - - - - - - - - - -
Nederlands + - - 4/5 - 4 4 - 4 4 - - 4 4
Nederlands ++ - - - 4 - - 4 - - 4 4 - -
Spaans - - - - - - - - - 2 - - -
                           
Biologie ++ - - - - 1 - - 1/2 1 - 1/2 1/2 1/2
Informaticawetenschappen STEM 1/0 - - - - - - - - - - -
Biologie ++ labo 4/3 - - - - - - - - - - - -
Chemie ++ labo 3/4 - - -  - - - - - - - - -
Fysica ++ labo 3/4 - - - - - - - - - - - -
STEM-project - - - - - - - - - - - 2/0 -
Wetenschappelijk tekenen - - - - - - - - - - - 0/1 -
Chemie + - - - - 2/1 - - - 2/1 - - - -
Chemie ++ - - - - - - - 2 - - 2 2 2
Fysica + - - - - 1 - - - 1 - - - -
Fysica ++ - - - - - - - 2 - - 2 2 2
Natuurwetenschappen - 3/2 - 2 - 2 2 - - 2 - - -
Natuurwetenschappen ++ - - 4/2 - - - - - - - - - -
                           
Informaticawetenschappen - - - - 0/1 - - - 0/1 - - 0/1 0/1
Statistiek - - 0/1 - - - - - - - - - -
Statistiek ++ - - - - - 1 - - - - - - -
Wiskunde - - 3 - - 3 3 - - 3 - - -
Wiskunde ++ - 4/5 - 4 - - - - - - - - -
Wiskunde +++ 5 - - - - - - 4 - - 4 - -
Wiskunde ++++ - - - - 6 - - - 6 - - 6 6
Wiskunde +++++ - - - - - - - - - - - - 2/1
                           
Bedrijfswetenschappen - 8 - - - - - - - - - - -
Informaticawetenschappen BW - 1 - - - - - - - - - - -
Economie - - - 4 4 - - - - - - - -
Filosofie - - 2 - - - - - - - - - -
Uitgebreide filosofie - - - - - 2 - - - - - - -
Kunstbeschouwing - - - - - 1 - - - - - - -
Latijn - - - - - - 4 4 4 - - - -
Latijnse cultuur - - - - - - 1 - - - - - -
Sociale en gedragswetenschappen - - - - - 5 - - - - - - -
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen - - 6 - - - - - - - - -
Taaltechnologie en taalredactie - - - - - - - - - 1 - - -
Totaal aantal lesuren:   32 32 32 32 32 32  32 32   32 32   32  32
Keuze wiskunde +++++         2/1       2/1        

 

Biotechemische STEM-wetenschappen BCSW
Bedrijfswetenchappen BW
Welzijnswetenschappen WZW
Economie - moderne talen EM
Economie - wiskunde EW
Humane wetenschappen HW
Latijn - moderne talen LM
Latijn - wetenschappen LWE
Latijn - wiskunde LWI
Moderne talen MT
Moderne talen - wetenschappen MWE
Wetenschappen - wiskunde WW6

               

Dit is de lessentabel van het zesde jaar voor het schooljaar 2023-2024.

  EMEM4EWHWHW4LMLM4LWELW6LW8MWEWW6WW8
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Esthetica 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3
Frans praktijk       1 1                
Engels 3 3 2 2 2 3 3 2 2  2 3  2 2
Engels praktijk        1                  
Duits 3 2 - -  -  3  3  -  -  2 - -
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie - - 1 -  - - - 2 1 1 2 2 2
Chemie - - 1 - - - - 2  1  1 2 2  2
Fysica - - 1 - -  -  3  1  1  3 3 3
Natuurwetenschappen 2 2 - 2 2 2  2  -  -  -  -  -
Wetenschappen - - 1 - - - - - 1 - - - -
Wiskunde 3 4 6 3 4 3 4 4 6 6 4 6 6
Wiskunde extra                   2      2
Latijn - - - - - 4 4 4 4 4 - - -
Latijnse cultuur - - - - - 1 - - 1 - - - -
Economie 5 5 5 - - - - - - - - - -
Gedragswetenschappen - - - 3 3 - - - - - - -
Cultuurwetenschappen - - - 3 3 - - - - - - - -
Project - -  - 2 2 - - - - - - - -
Wetenschappelijk tekenen - - - - - - - - - - - 1 -
Economische initiatie - -  - -  -  -  -  - 1
Totaal aantal lesuren: 32 32 32 32 32 32 32   32 32   32 32   32 32 

 

Economie - moderne talen EM 
Economie - wiskunde EW
Humane wetenschappen HW
Latijn - moderne talen LM
Latijn - wetenschappen LWE
Latijn - wiskunde LWI
Moderne talen - wetenschappen MWE
Wetenschappen - wiskunde WW