Lessentabel Tweede Graad

Lessentabel

De lessentabel vindt u hieronder. Wanneer er twee cijfers met een schuine streep vermeld staan, betekent dit dat de lestijd voor dat vak in het derde jaar afwijkt van die in het vierde jaar.

  BTSWBWMWEWHWLAMTNW
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Artistieke vorming 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
Digitale en artistieke vorming 1/0 1/0 1/0 1/0   1/0 1/0   1/0  1/0
Maatschappelijk-economische vorming 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
Geschiedenis 1 1 1 - - - - -
Geschiedenis + - - - 2  2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2  2 2 2 2
Klasleerkrachtuur 1/0 1 1/0  1/0  1/0 1/0  1/0  1/0 
Lichamelijke opvoeding 2 2 2  2  2  2 2 2
                 
Duits - - -  0/1 - 0/1   -  0/1
Duits ++ - - -  - - -  1 -
Engels 2 2 2 - - - - -
Engels + - - -  3/2  3/2  3/2  -  3/2
Engels ++ - - -  - - -  3  -
Frans 3 3 3 - - - - -
Frans + - - -  4  4 3  - 4
Frans ++ - - -  -  - - 5/4  -
Nederlands 5/4 5/4 5/4 - - - - -
Nederlands + - - -  4  4 4  - 4
Nederlands ++ - - -  - -  -  5/4 -
Taaldifferentiatie - - - - - - 1 -
                 
Biologie + - - -  1  1  1  1  -
Biologie ++ 2 - -  -  - -  - 2
Chemie + - - - 1 1 1  1 -
Chemie ++ 2/3 - - -  -  -  - 2
Fysica + - - -  1 1 1 1  -
Fysica ++ 3/2 - -  -  -  -  - 2
Natuurwetenschappen - 3 3 - - - - -
                 
Wiskunde - - 4  -  -  -  -  -
Wiskunde + - 4 -  -  4  -  - -
Wiskunde ++ 4/5 - - 5  -  5 4  5
Informaticawetenschappen - 0/1 - - - - - -
                 
Communicatiewetenschappenen taaltechnologie - - -  -  -  -  1  -
Economische initiatie - - -  - - - 0/1  -
Economie - 6 -  4  -  - - -
Filosofie - - 2/3  -  1/2  -  - -
Kunstbeschouwing - - -  -  1  - - -
Latijn - - - -  -  5  - -
Sociologie en psychologie - - 5  -  3  -  - -
Project Bedrijfswetenschappen - 0/1 - - - - - -
Project wetenschappen 3 - - - - - - 1
Spaans - - -  -  -  - 0/1 -
Keuzedoelen nee nee   ja ja

ja

ja, behalve
voor wiskunde
ja

 

EW = economische wetenschappen
HW = humane wetenschappen
LA = Latijn
MT = moderne talen
NW = natuurwetenschappen
BTSW = biotechnologische STEM-wetenschappen
BW = bedrijfswetenschappen
MW = maatschappij- en welzijnswetenschappen